COMPRESOR ABBYSON - 266XL

COMPRESOR ABBYSON - 266XL

COMPRESOR ABBYSON - 266XL

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Bộ nén 02 ngõ

Trọng lượng : 2.5 Kg