LIÊN HỆ

TÂN HỮU TÀI WEBSITE
CTY TNHH DV-TM THIẾT BỊ
ÂM THANH ÁNH SÁNG
TÂN HỮU TÀI.
MST : 0302868603

Địa chỉ: 20 Vũ Huy Tấn,Phường 3, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Tel/fax (84-8) 028.38433439 - 028.38418395
Số điện thoại : 0908270338 - 0917149738
HOTLINE : 0903806614
Email: ctytanhuutai@gmail.com