TRANG CHỦ GIỚI THIỆU Phòng kỹ thuật âm thanh

TÂN HỮU TÀI WEBSITE

Phòng kỹ thuật âm thanh

 • 03/06/2022 11:46:25
 • Caption

     TRƯỞNG PHÒNG- LÊ HOÀNG LUÂN

  PHÓ PHÒNG- NGUYỄN THANH TÂN

  KỸ THUẬT VIÊN- HUỲNH HOÀNG ANH

  KỸ THUẬT VIÊN- VŨ NGỌC QUANG

   

   

   

   Bài viết cùng chuyên mục

  24/05/2022 12:48:01

  Hồ sơ công ty

  23/05/2022 11:03:23

  Đội ngũ nhân viên

  03/06/2022 12:57:24

  Phòng thiết kế