TÂN HỮU TÀI WEBSITE

L-acoustics

 • 09/05/2022 09:52:01
 •  

  1. K2

  : 24 PCS

  2. K1SB

  : 08 PCS

  3. SB 28 

  : 08 PCS

  4. KS 28

  : 04 PCS

  5. LA4

  : 8 PCS

  6 . LA8

  : 8 PCS

  7 . LA12X

   : 1 PCS

   

   Bài viết cùng chuyên mục

  09/05/2022 09:53:12

  CHO THUÊ THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

  EQUIPMENT LIST

  09/05/2022 10:12:39

  LIST THIẾT BỊ LASER SYSTEM

  LASER SYSTEM

  09/05/2022 09:52:01

  RCF