KF-3936

KF-3936

KF-3936

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Laser tia chấm xanh lá & đỏ

Technic Data:        Green 532nm 40mw and

                              Red 650mm 100mw

Power:                   110V-220V 50-60Hz

                              Auto sound and DMX mode built in program

Dimension:           20.6X14.5X13.5cm

Weight:                 2.5Kg