Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 13,172,515 khách đã viếng thămVIDEO: Liveshow Đan Trường 2016 "20 năm-Cảm ơn đời!"