Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 13,432,009 khách đã viếng thămW8L


CHI TIẾT SẢN PHẨM

W8L là hệ thống đầy đủ 3 way ,được kết hợp kỹ thuật đường cộng hưởng gấp khúc với công nghệ line array nhằm tạo ra một hệ thống line array mạnh mẽ, có độ tác động linh động tối đa và có thể được sử dụng mà không cần có loa siêu trầm cho nhiều ứng dụng.
Đối với nơi cần tăng cường tần số thấp, chuỗi W8L sẽ tích hợp hoàn hảo với loa WSX siêu trầm tạo ra cấu hình đầy đủ 4 way out.

CHI TIẾT KỸ THUẬT