Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 16,366,162 khách đã viếng thămVăn Phòng Công Ty

Gởi ngày: 2011-08-14 23:01:49

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC - HUỲNH HỮU TÀI

 

PHÓ GIÁM ĐỐC - HUỲNH THỊ CẨM TÚ ( HIỀN)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGUYỄN KIỀU MỘNG ĐIỆP

 

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

 

ĐỘI XE VẬN CHUYỂN