Tel: (84-8)3 843 3439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com- congty@tanhuutai.com.vn | 2128751 khách đã viếng thămKỹ Thuật Âm Thanh

Gởi ngày: 2011-08-14 23:25:10

Kỹ thuật âm thanh

 

VÕ VĂN HOÀNG

TỔ TRƯỞNG ÂM THANH

 

LÊ HOÀNG LUÂN

TỔ PHÓ ÂM THANH

 

TRẦN ĐÌNH THÌN

  TỔ PHÓ ÂM THANH

 

 

 

ĐOÀN MẠNH TIẾN

Kỹ Thuật Âm Thanh

 

NGUYỄN THANH TÂN

Kỹ Thuật Âm Thanh

NGUYỄN TÂM LẠC

Kỹ Thuật Âm Thanh

HUỲNH HIỀN BẢO

Kỹ Thuật Âm Thanh