Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 16,366,102 khách đã viếng thămTuyển dụng

Gởi ngày: 2014-12-30 08:58:12

Tuyển dụng

Công ty cần tuyển ká»· thuật cho các vị trí sau:

1 - Âm thanh

2 - ánh sáng

3 - Ä‘iện tá»­ - Ä‘iện dân dụng

4 - Ä‘ồ họa - IT

LÆ°Æ¡ng thỏa thuận theo trình Ä‘á»™ gồm có:

 - lÆ°Æ¡ng giờ hành chính

 - lÆ°Æ¡ng ngoài giờ

 - lÆ°Æ¡ng show

 - chế Ä‘á»™ bảo hiểm theo luật Ä‘inh nhà nÆ°á»›c