Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 16,420,613 khách đã viếng thămPalme In Vietnam Project

Gởi ngày: 2011-08-22 03:17:45

Một vài hình ảnh hậu trường thiết kế - thi công trong dự án Palme In Vietnam