Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 15,933,879 khách đã viếng thămNHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI CALLARY (123 LÝ CHÍNH THẮNG)

Gởi ngày: 2011-09-09 08:54:11

NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI CALLARY (123 LÝ CHÍNH THẮNG)