LOA DSP + AMPLY - DS4.1

LOA DSP + AMPLY - DS4.1

LOA DSP + AMPLY - DS4.1

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Công Suất: 200 W

Trọng lượng: 16 Kg

NSX: PRC