LOA DSP + AMPLY - DS12

LOA DSP + AMPLY - DS12

LOA DSP + AMPLY - DS12

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Công Suất: 300 W

Trọng lượng: 22.5 kg

NSX: PRC