LOA DSP + AMPLY - DS10

LOA DSP + AMPLY - DS10

LOA DSP + AMPLY - DS10

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

Công Suất: 200 W

Trọng lượng: 22.5 kg

NSX: PRC